Image

Servisní prohlídky

 

Pravidelná servisní prohlídka stanovená výrobcem je prevencí proti opotřebení a neočekávaným poruchám vzniklým provozem Vašeho vozidla. Výrobce každého vozidla udává určitý interval pro servisní prohlídku, která se může lišit podle různých parametrů a motorizací konkrétního modelu. Interval prohlídky bývá závislý na době provozu a najetém počtu kilometrů. Dodržování těchto intervalů by mělo být především v zájmu každého uživatele vozidla. Vlastní servisní prohlídka se poté skládá z jednotlivých servisních úkonů, které jsme schopni určit podle technických dat pro každý běžný typ a značku vozu. O každém servisním úkonu je proveden záznam do naší databáze, takže další opravy již mohou navazovat na ty předchozí. Zákazník je navíc informován o všech nutných i méně nutných závadách, které by měly být výhledově odstraněny v blízké budoucnosti.